Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας - Ηλεκτρονικές Υπηρσίες
Online υποβολή αιτήσεων για απόσπαση - προσωρινή τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 5 Ιουλίου 2021 15:00 έως 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.
Δυνατότητα για τροποποίηση δηλώσεων στους Εκπαιδευτικούς ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 από 20/08 έως 22/08/2021 και ώρα 11:59μ.μ..Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Θα χρειαστείτε πρόσβαση στο mail που έχετε δηλώσει στην Υπηρεσία μας.

Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής προτείνεται η χρήση
ενός σύγχρονου προγράμματος περιήγησης (browser),
π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer (έκδοση 9 και μετά) κ.α.


Ανάλυση / Σχεδίαση / Ανάπτυξη: Ε.Ζαχαριουδάκης, ΠΕ20
Ανάπτυξη / Βελτιώσεις για τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας: Κ. Στεφανόπουλος, ΠΕ Πληροφορικής