ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-Πόσα προγράμματα μπορεί να αναλάβει και σε πόσα μπορεί να συμμετέχει  ένας εκπαιδευτικός συνολικά στην διάρκεια ενός σχολικού έτους;

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει συγχρόνως σε 3 προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) το πολύ, στη διάρκεια ενός σχολικού έτους.


-Πόσο χρόνο διαρκεί ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας;

Η διάρκεια ενός προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 μηνών, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα συνέχισης και μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά.

 

-Οι Διευθυντές/τριες των Σχολείων μπορούν να αναλάβουν ως υπεύθυνοι την υλοποίηση ενός προγράμματος;

Οι Διευθυντές/ριες των Σχολείων δεν μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγραμμάτων ως Υπεύθυνοι των Προγραμμάτων. Μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί στην υλοποίηση προγραμμάτων.

 

-Ποιος θα με βοηθήσει στην υλοποίηση του προγράμματος που θέλω να αναλάβω;

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο προς εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν ένα πρόγραμμα. Εκτός αυτού, η υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της διεύθυνσης είναι πάντα στην διάθεση των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό του προγράμματος, την ενημέρωσή τους για σχετικά θέματα, τη σύνδεσή τους με φορείς υγείας και την ενίσχυσή τους με κάθε δυνατό τρόπο. Ο σχεδιαζόμενος ιστότοπος του Τμήματος Αγωγής Υγείας έχει ως στόχο την παροχή επιμορφωτικών στοιχείων, παιδαγωγικού υλικού, ενημέρωσης για τις βιωματικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την υποστήριξη των προγραμμάτων και σχεδιάζεται έτσι ώστε να στηρίζει τον σχεδιασμό, την  οργάνωση και την υλοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

 

-Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την βιωματική μάθηση;

Κάθε χρόνο το Τμήμα Αγωγής Υγείας της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνει σεμινάρια βιωματικής μάθησης σε συνεργασία με διάφορους εγκεκριμένους φορείς, με σκοπό να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη βιωματική μέθοδο και να γνωρίσουν κάποιες τεχνικές εφαρμογής της. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμμετέχουν στα σεμινάρια και να ενημερώνονται εγκαίρως για τη διεξαγωγή τους από τις  σχετικές εγκυκλίους που  αποστέλλονται στα σχολεία καθώς και από τον ιστότοπο του Τμήματος Αγωγής Υγείας, όπου βρίσκονται αναρτημένες.