Σχεδιασμός προγράμματος PDF Εκτύπωση E-mail

Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος  σε θέματα Αγωγής Υγείας που υλοποιείται  στο σχολικό πλαίσιο προϋποθέτει  τον κατάλληλο σχεδιασμό σε συνδυασμό με την εφαρμογή  αρχών της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας από τους εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά παρατίθεται παρουσίαση σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας (Αρχείο ppt).