• Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  •   ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του Νομού Αχαΐας με συμμετοχή    μαθητών και εκπαιδευτικών.

  •   ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΙ  εκπαιδευτικούς σε  σεμινάρια και συναντήσεις

  •   ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κλειτορίας- Ακράτας, Αργυρούπολης , Έδεσσας, Λιθακιάς ,  Ζακύνθου, Καλαμάτας, Θέρμου, Κόνιτσας, Μουζακίου)

  •   ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ και ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  εκδηλώσεις και δράσεις, σε συνεργασία με άλλους φορείς

  •   ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ πολλαπλασιαστικά συμμετέχοντας επιμορφωτικά σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, σεμινάρια

  •   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ  πλήθος δραστηριοτήτων και δράσεων του Τμήματος, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  των Σχολείων.

  •  ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ  δίκτυα σχολείων (Τοπικά, Εθνικά, Ευρωπαϊκά)

  •  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό.

  •  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ και οργανώνει εκπαιδευτικό υλικό σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή

  •  ΕΚΔΙΔΕΙ ετήσιο περιοδικό για τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του . 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 30/3/2021

Διαχείριση ιστοσελίδας : Μπακαστάθης Θανάσης -Τίνα Παπασωτηροπούλου