Λίγα λόγια για τον θεσμό.

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) αποτελεί έναν νεοσύστατο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θεσμό, με σκοπό την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ν. 4547/2018, άρθρο 15, παρ. 1).

Για την λειτουργία του θεσμού αποσπάστηκε, βάση της υπ’ αριθμ. Υ.Α. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/τ΄ Β/31-12-2018), σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ένας (1) Εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας καθώς και Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάστηκαν δύο (2) Εκπαιδευτικοί.

Στην Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας αποσπάστηκαν και τοποθετήθηκαν ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού, βάση της 4511/04-04-2019 απόφασης της ΔΙΠΕ Αχαΐας από 08-04-2019 και με τριετή θητεία η οποία λήγει στις 31-07-2022, οι Εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, Μιχαηλίδης Αναστάσιος και Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού στεγάζεται στο κτίριο της Π.Ε. Αχαΐας, Ερμού 70, στον 1ο όροφο (Γραφείο 16).

Το τηλ. επικοινωνίας είναι 2610-229211.

Οι δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι: fasxa@dipe.ach.sch.gr και fasxa.pe.achaia@gmail.com .