Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2019-20, μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο pyspe@dipe.ach.sch.gr) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

Δήλωση Προτίμησης Σχολείων 20_2019

Εκπ/κοί ΠΕ 11 στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

Ενδεικτικά Κενά Φυσικής Αγωγής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...