Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Π. & Δ. Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το ΥΠΑΙΘ έχει εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές  μονάδες  της Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπροσώπους Φυσικής Αγωγής. Εδώ θα βρείτε την σχετική Εγκύκλιο και εδώ τις αντίστοιχες άδειες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...