Προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας σε σχολεία της ΠΕ Αχαΐας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86).

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» τοποθετούνται προσωρινά και καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 11-9-2019 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86) που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ86.doc

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...