Πίνακας μορίων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοίνωσε τον πίνακα μορίων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023. Τυχόν διαπίστωση λαθών ή παραλείψεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον παρόντα πίνακα, παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί με σχετική αίτηση, στο email pyspe@dipe.ach.sch.gr  από Πέμπτη 04/08/2022 έως και Τετάρτη 10/08/2022 και ώρα 12:00.

Ο παρακάτω πίνακας είναι στοιχισμένος με βάση το σύνολο των μορίων στο Δήμο Πατρέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ 2022-2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...