Προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α.

Τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’2005) ως προς το άρθρο 25, με την οποία ορίζεται η απαλλαγή των μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή μεταξύ άλλων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...