Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Σχολείων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ11 (Αποσπάσεις).

Η Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που:

  • έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ,
  • έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από το ΠΥΣΔΕ Αχαϊας,

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για το σχ. έτος 2019-20, μέχρι την Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 12:00 π.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο pyspe@dipe.ach.sch.gr).

Μόρια Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11).
Ενδεικτικά κενά Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11).
Έντυπο δήλωσης σχολείων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...