Υποβολή πρότασης της Πολιτικής Ηγεσίας του Υ.Π.ΑΙ.Θ. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΣΠΑ, για την ένταξη 300 θέσεων αναπληρωτών ή ωρομίσθιων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το μάθημα της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ προχώρησε, κατόπιν καταγραφής των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης από τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και ελλείψει αυτών των Συντονιστών κολύμβησης), σε εισήγηση προς την Πολιτική Ηγεσία του Υ.Π.ΑΙ.Θ., για την πρόσληψη τριακοσίων (300) εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων, για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄Τάξη (και όπου δύναται και στη Δ΄) των Δημοτικών σχολείων της χώρας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως και η αρμόδια Υφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη, αποδέχθηκαν και ενέκριναν την ως άνω εισήγηση και προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή πρότασης ένταξης δράσης με ονομασία «Υποστήριξη διδασκαλίας της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΣΠΑ (Τομέα Παιδείας).

Η έγκριση της δράσης, προϋπολογισμού ύψους 4.956.000€, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την έγκαιρη έναρξη του αντικειμένου της κολύμβησης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και την εφαρμογή του καθόλη την διάρκεια αυτής.

Πηγή: minedu.gov.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...