Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης WEBEX.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον εκπαιδευτικό (pdf)

Οδηγίες σύνδεσης στο πρόγραμμα WEBEX (video)

Οδηγίες για τον καθηγητή – ΥΠΑΙΘ (video)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...