Κατηγορία: Αποσπάσεις- τοποθετήσεις

Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Σχολείων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ11 (Αποσπάσεις).

Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Σχολείων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ11 (Αποσπάσεις).

Η Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που: έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από το ΠΥΣΔΕ Αχαϊας, να υποβάλουν δήλωση...

Προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας σε σχολεία της ΠΕ Αχαΐας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86).

Προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας σε σχολεία της ΠΕ Αχαΐας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86).

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» τοποθετούνται προσωρινά και καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 11-9-2019 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86) που αναφέρονται στο παρακάτω...

Προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας σε σχολεία της ΠΕ Αχαΐας αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και διατιθεμένων από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας Εκπαιδευτικών των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86). 0

Προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας σε σχολεία της ΠΕ Αχαΐας αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και διατιθεμένων από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας Εκπαιδευτικών των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα των κλάδων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Πληροφορικής (ΠΕ86) που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ή έχουν διατεθεί στο ίδιο από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας να αναλάβουν...

Τοποθέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Πληροφορικής (ΠΕ86) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ91.01).

Τοποθέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Πληροφορικής (ΠΕ86) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ91.01).

Αναρτήθηκε ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 11/09/2019....

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων Καλλιτεχνικών (ΠΕ08),  Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Πληροφορικής (ΠΕ86) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ91.01).

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Πληροφορικής (ΠΕ86) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ91.01).

Αναρτήθηκε ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για το σχ. έτος 2019-20, την Τρίτη...

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης και δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης και δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναρτήθηκε ανακοίνωση από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καταθέσει στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόσπασή τους (βεβαιώσεις συνυπηρέτησης, σπουδών τέκνων, κ.α.)...

Ανακοινοποίηση συμπλήρωσης ωραρίου Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11).

Ανακοινοποίηση συμπλήρωσης ωραρίου Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11).

Ανακοινοποίηση του σχετικού πίνακα συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) της Π.Ε. Αχαΐας. Η ανακοινοποίηση αφορά την εκπαιδευτικό Κωνσταντούλα Έλενα-Θεοδώρα που καλείται να συμπληρώσει το ωράριο της στο 1ο Δ.Σ. Παραλίας αντί...

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων Εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2019-20, μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ., με...

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020.

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020.

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020.