Κατηγορία: Γενικά

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης WEBEX.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον εκπαιδευτικό (pdf) Οδηγίες σύνδεσης στο πρόγραμμα WEBEX (video) Οδηγίες για τον καθηγητή – ΥΠΑΙΘ (video)