Κατηγορία: Νέα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης,Β) Επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης,Γ) Ανακλήσεων...

Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες  Π. & Δ. Εκπαίδευσης.

Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Π. & Δ. Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το ΥΠΑΙΘ έχει εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές  μονάδες  της Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό...