Κατηγορία: Προγράμματα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό (ΦΕΚ 6336/τ.Β/30-12-2021).

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοσθεί πιλοτικά κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Από το σχολικό...