Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Η θέση των σχολείων έχει προσδιοριστεί μαζικά με αυτόματο τρόπο και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αποκλίσεις παρακαλούμε ενημερώστε μας με τη φόρμα επικοινωνίας (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -> ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με παραλήπτη το Διαχειριστή Ιστοσελίδας) αναφέροντάς μας το Σχολείο και την ακριβή θέση που βρίσκεται.

Ευχαριστούμε!

 

 

 

 

 

 

 

on 23 July 2015
Created: 21 August 2015
Last Updated: 21 August 2015