2ο Δ.Σ. Πατρών: Θεία Λειτουργία στο ναο της αγ. Αικατερίνης εντός του Σχολείου

on 23 November 2015
Created: 23 November 2015
Last Updated: 23 November 2015