Η ΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στα πλαίσια του προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν ο εγγραφέας φωνής του smartphone,  το λογισμικό Smart 11,  το Voicethread ,και  το Window Movie Maker

Η Ιστορία μας...

Η Σοφία ταξιδεύει από χώρα σε χώρα ώσπουι βρέθηκε στην Ελλάδα, δείτε την ιστορία της.....!

https://www.dropbox.com/s/c0dgejb92unzvvq/%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%20ERASMUS.wmv?dl=0

on 25 May 2017
Created: 25 May 2017
Last Updated: 25 May 2017