Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 Στο χάρτη αποτυπώνονται όλες οι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας με όλα τα στοιχεία αναλυτικά όπως:

Μοριοδότηση, Στοιχεία Επικοινωνίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλπ

 

 

 

 

 

 

 

on 23 July 2015
Created: 23 August 2023
Last Updated: 23 August 2023