ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11

Η συμπλήρωση ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 του συνημμένου αρχείου ισχύει από τη Δευτέρα 06/11/2017.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 03 November 2017
Created: 03 November 2017
Last Updated: 03 November 2017