Για τις Σχολικές Μονάδες:

Το Άρθρο 12, §Δ΄ "Ειδικώτερα θέματα σχολικών μονάδων εν γένει" και

 

Άρθρο 12, §Ζ΄ "Ειδικώτερα θέματα Σχολικών Ταμείων"

Published: 15 February 2018
Created: 15 February 2018
Last Updated: 15 February 2018