ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016»

 

1. Σκοπός - Λειτουργία


    Το Ολοήμερο Σχολείο προσπαθεί να συνδυάσει την κοινωνική προστασία του παιδιού με τη παράταση του χρόνου της λειτουργίας του, καθώς και την παιδαγωγική προστασία και καλλιέργεια του παιδιού με την προσφορά «διδακτικών αντικειμένων».

Published: 30 September 2015
Created: 05 October 2015
Last Updated: 05 October 2015
Read More: Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016


ΘΕΜΑ: «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες»

Published: 22 September 2015
Created: 29 September 2015
Last Updated: 29 September 2015
Read More: Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 2015-16