Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΠΘ

 


ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

on 13 May 2019
Created: 10 September 2020
Last Updated: 10 September 2020