ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ

on 11 August 2015
Last Updated: 27 September 2017
Created: 11 August 2015

Η γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Αχαΐας λειτουργεί υποστηρικτικά στο Συμβούλιο και συγκεκριμένα

 

 

Ανακοινώσεις του ΠΥΣΠΕ ΑχαΐαςΑνακοινώσεις του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις, συμπληρώσεις ωραρίου, κλπ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας.