ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

on 11 August 2015
Last Updated: 21 September 2015
Created: 11 August 2015

Το τμήμα Αναπληρωτών ανήκει στο Διοικητικό Τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

Διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

από τη στιγμή της πρόσληψής τους από το Υπουργείο μέχρι και μετά την απόλυσή τους.

Είναι υπεύθυνο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται μεσω του τακτικού προϋπολογισμού αλλά και για εκείνους που προσλαμβάνονται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά το τμήμα συντάσσει την πρόσληψη των αναπληρωτών,

συμπληρώνει κάθε μήνα παρουσιολόγια για τους αναπληρωτές,

εξετάζει και χορηγεί άδειες που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,

τους απολύει με τη ληξη της σύμβασής τους,

χορηγεί βεβαιώσεις που αιτούνται οι εκπαιδευτικοί.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα έντυπα που αφορούν τους αναπληρωτές (παρουσιολόγια, έντυπα αδειών, αναφορές ανάληψης, κλπ)

Δείτε επίσης:

εδώ: ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ