ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

on 07 September 2015
Last Updated: 21 September 2015
Created: 07 September 2015

Το γραφείο ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελεί μέρος του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων αλλά αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό αντικείμενο.

Έχει στην αρμοδιότητα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε αυτά.

Ανακοινώσεις Ιδιωτικής Εκπαίδευσης