Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία την Τρίτη 24/10/2017.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

Published: 23 October 2017
Created: 23 October 2017
Last Updated: 23 October 2017

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, σήμερα Δευτέρα 23/10/2017 μέχρι τις 13:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στοThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

Published: 23 October 2017
Created: 23 October 2017
Last Updated: 23 October 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία την Δευτέρα 23/10/2017.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

Published: 20 October 2017
Created: 20 October 2017
Last Updated: 20 October 2017

Ανακοινοποίηση ως προς την επωνυμία σχολείου.

Published: 19 October 2017
Created: 19 October 2017
Last Updated: 19 October 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 19/10/2017.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

Published: 18 October 2017
Created: 18 October 2017
Last Updated: 18 October 2017
Published: 17 October 2017
Created: 17 October 2017
Last Updated: 17 October 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70, που έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ για το σχ. έτος 2017-18, μπορούν, εάν επιθυμούν:

      α) να τροποποιήσουν την δήλωση προτίμησης σχολείων για απόσπαση ή

     β) να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασής τους (μόνο οι εντός ΠΥΣΠΕ)

 μέχρι την Τετάρτη 18/10/2017 στις 12:00μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την τελευταία φάση αποσπάσεων και θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση.

 

(Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολεία που δεν φαίνονται στα κενά, αλλά μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη μετακίνηση).

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

Published: 17 October 2017
Created: 18 October 2017
Last Updated: 18 October 2017