Ανακοινοποιήση ως προς τον αριθμό της πράξης του ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο καλούνται να παρουσιαστούν στα νέα σχολεία την Τρίτη 25/4/2017.

Published: 24 April 2017
Created: 25 April 2017
Last Updated: 25 April 2017

1) Στο συμβούλιο της Ευρώπης: Προκήρυξη για την απόσπαση υπαλλήλου.

 

2) Στη Γενική Γραμματεία της Ε.Ε.: Προκήρυξη θέσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων.

 

3) Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC): Προκήρυξη δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα.

 

4) Σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2JU): Προκήρυξη θέσης.

 

5) Σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA): Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου.

Published: 24 April 2017
Created: 24 April 2017
Last Updated: 24 April 2017