Τελικοί πίνακες μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες μορίων μετάθεσης:

  • για Βελτίωση ή για Οριστική τοποθέτηση,

των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΙΠΕ Αχαΐας.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

on 18 April 2016
Created: 08 September 2017
Last Updated: 08 September 2017