Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της ΔΙΠΕ Αχαΐας

Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Από την Παρασκευή 20-03-2020 και μέχρι νεότερων οδηγιών, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ανακοινώνουμε ότι τροποποιείται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού με την Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία θα δέχεται επισκέψεις ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και ΜΟΝΟ για εργασίες που δεν δύναται να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Γραμματεία: 2160 229259

                                                   Πρωτόκολλο: 2610 229228

Συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας:  mail@dipe.ach.sch.gr  ή τηλεομοιοτυπίας-Fax: 2610 229265

   

Ενημερώνουμε επίσης ότι στην υπηρεσία θα τηρείται Βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

on 20 March 2020
Created: 26 March 2020
Last Updated: 26 March 2020