ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. AXAΪΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  «Μέτρα και Ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στην υπηρεσία γίνεται κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο, για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών  και την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

on 30 June 2021
Created: 30 June 2021
Last Updated: 30 June 2021