Κατανομή Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ανακοινώνουμε την κατανομή των Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς μας σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1964 τ.Β' 27/03/2023.

on 23 February 2023
Created: 31 March 2023
Last Updated: 31 March 2023