ΠΕ60, ΠΕ70 Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων από την Πέμπτη 1/9/2016 09:00 πμ έως και Τετάρτη 7/9/2016 και ώρα 11:00 μμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας: ΑΠΟ ΕΔΩ ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

2ος. καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34) .

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός επιλογών της ηλεκτρονικής φόρμας ή του εκτυπωμένου εντύπου , παρακαλούνται να παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν ΜΟΝΟ το χειρόγραφα συμπληρωμένο έντυπο, με τον (2ο) τρόπο που αναφέρεται στο προσθέτωντας τις επιπλέον επιλογές τους.

Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων που είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, είτε έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ? ΠΥΣΔΕ θα αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1/9/2016 στη Γραμματεία της ΔΙΠΕ Αχαϊας (Ερμού 70, 2ος όροφος, γραφείο 21).

Για τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών αυτών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 31 August 2016
Created: 01 September 2016
Last Updated: 01 September 2016