Ανακοινοποίηση στις εμπλοκές ΠΕ08 & ΠΕ32/ΠΕ18.41

ΠΕ32: Προστέθηκαν οι Εμπλοκές Νο 34 και Νο35.

ΠΕ08: Αλλαγές ως προς το 1ο σχολείο εμπλοκών.

on 14 September 2016
Created: 14 September 2016
Last Updated: 14 September 2016