Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ16 - εμπλοκές

Υποβολή δήλώσεων προτίμησης σχολείων από Παρασκευή 23/09/2016 09:00 πμ έως και Δευτέρα 26/09/2016 11:00 πμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩ https://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

on 22 September 2016
Created: 22 September 2016
Last Updated: 22 September 2016