Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

on 28 September 2016
Created: 28 September 2016
Last Updated: 28 September 2016