Δηλώσεις προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΠΕ60

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 (ΠΔΕ και ΕΣΠΑ) που προσελήφθησαν στο Νομό Αχαΐας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων μέχρι την Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 30).

on 28 September 2016
Created: 28 September 2016
Last Updated: 28 September 2016