Δηλώσεις προτίμησης σχολείων αναπλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 & ΠΕ08

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07και ΠΕ08, που προσελήφθησαν με την 69789/Ε1/12-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧ04653ΠΣ-9ΓΗ) Υ.Α. να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τρίτη, 18/10/2016 από τις 08:30 π.μ. έως και ώρα 12:00 μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 17 October 2016
Created: 17 October 2016
Last Updated: 17 October 2016