Σειρά κατάταξης αναπληρωτών ΠΔΕ Β΄ φάση,ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08

Σειρά κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08 που προσελήφθησαν με την 69789/Ε1/12-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧ04653ΠΣ-9ΓΗ) Υ.Α.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 18 October 2016
Created: 18 October 2016
Last Updated: 18 October 2016