Αναπληρωτές ΠΕ11: δηλώσεις προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που προσελήφθησαν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας με την υπ' αριθμ: 169793/Ε1/12-12-16 Υ.Α. να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων, σήμερα Τρίτη 18/10/2016 και έως τις 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 18 October 2016
Created: 18 October 2016
Last Updated: 18 October 2016