Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 19/10/2016.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 18 October 2016
Created: 19 October 2016
Last Updated: 19 October 2016