Τοποθετήσεις ΠΕ11, μονίμων με ολική διάθεση, μονίμων με απόσπαση και Αναπληρωτών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 19/10/2016.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 18 October 2016
Created: 18 October 2016
Last Updated: 18 October 2016