Ανακοινοποίηση σειράς κατάταξης Αναπληρωρών ΠΕ11

Ανακοινοποίηση ως προς το Δήμο εντοπιότητας του κ. Σταθόπουλου Ιωάννη.

on 21 October 2016
Created: 21 October 2016
Last Updated: 21 October 2016