Δηλώσεις προτίμησης σχολείων για τους αναπλ. εκπ/κούς ΠΕ70 για Τ.Υ. ΖΕΠ

 

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων , που προσελήφθησαν με την 176273/Ε1/21-10-2016 (ΑΔΑ: Ω8Β04653ΠΣ-ΘΘΛ) Υ.Α. για ΤΥ ΖΕΠ (με πιστώσεις ΕΣΠΑ), να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων τη Δευτέρα, 24/10/2016 από τις 08:30 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

on 23 October 2016
Created: 23 October 2016
Last Updated: 23 October 2016