Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ08, ΠΕ32: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ32 που προσελήφθησαν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων την Τετάρτη 16/11/2016 και μέχρι ώρα 13:30 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Αυτοπροσώπως ,καταθέτοντας συμπληρωμένο το κενό έντυπο δήλωσης που επισυνάπτεται στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34)

2. Αποστέλλοντας μέσω fax (2610229253) συμπληρωμένο το κενό έντυπο δήλωσης που επισυνάπτεται με την υποχρέωση από τη μεριά των εκπαιδευτικών της επιβαβαίωσης (τηλ: 2610229232, -234, -236) της λήψης του.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 16 November 2016
Created: 16 November 2016
Last Updated: 16 November 2016