Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19, ΠΕ32

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία στο πρώτο από τα εμπλεκόμενα σχολεία της τοποθέτησής τους την Πέμπτη 17/11/2016.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 16 November 2016
Created: 16 November 2016
Last Updated: 16 November 2016