Υποβολή καταστάσεων μαθητών ολοημέρου - πρωινής υποδοχής

Καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΔΙΠΕ Αχαΐας να υποβάλλουν από 1/12/2016 έως και 6/12/2016 και μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας (για να εισέλθετε στη φόρμα απαιτείται η πληκτρολόγηση του 7-ψήφιου κωδικού του σχολείου καθώς και του ΑΦΜ του Διευθυντή/Προϊστάμενου):

https://goo.gl/IZFMZr

συμπληρωμένους τους πίνακες που επισυνάπτονται και αφορούν τους μαθητές που φοιτούν κατά το μήνα Δεκέμβριο στο τμήμα Πρωινής Υποδοχής και στα Ολοήμερα Τμήματα της Σχολικής Μονάδας.

Επισημαίνεται:

1) Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των στοιχείων. Αντίγραφα των πινάκων αυτών θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

2) Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μόνο μέσω της παραπάνω φόρμας (υποβάλλοντας συμπληρωμένο το αντίστοιχο αρχείο) και μόνομέσω των αντίστοιχων αρχείων.

3) Θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα μόνο τα αντίστοιχα αρχεία που αποστέλλονται κενά στις σχολικές μονάδες στην αρχή κάθε μήνα (διαφορετικά κατά την υποβολή του αρχείου θα εμφανιστεί μήνυμα περί λανθασμένης υποβολής αρχείου)

4) Για την υποβολή καθενός από τα 2 αρχεία για κάθε σχολική μονάδα, απαιτείται εκ νέου η εισαγωγή στη φόρμα προκειμένου να επιλέγει ο κατάλληλος τύπος αρχείου.

 

 

on 01 December 2016
Created: 01 December 2016
Last Updated: 01 December 2016