Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

on 01 March 2017
Created: 01 March 2017
Last Updated: 01 March 2017