Οδηγίες για τους υποψηφίους ΕΕΠ & ΕΒΠ που θα υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

on 25 April 2017
Created: 25 April 2017
Last Updated: 25 April 2017